SNNP Laws

Tigray Laws

Amhara Laws

Oromia Laws

Cassation decisions

Naggaa Iwnatee fi Iyyaasuu Alamaayyoon, SEERA MIRGA NAMOOMAA AFRIIKAA (Barruu Barnootaa, Deeggarsa IQHSH tiin, Finfinnee, 2009 ALA) (Afaan Ingiliffaan)

Afan Oromo

Yaada haaraa dabali

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.